جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابومطرف در لغت نامه دهخدا

ابومطرف

[اَ مُ طَرْ رَ] (اِخ) محمد بن عمر بن ابي الوزير. محدث است.

کلمات مشابه