جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابومطرف در لغت نامه دهخدا

ابومطرف

[اَ مُ طَرْ رَ] (اِخ) عبيداللهبن طلحه بن عبيداللهبن کريز. محدث است و حمادبن زيد از او روايت کند.

کلمات مشابه