جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابومطر در لغت نامه دهخدا

ابومطر

[اَ مَ طَ] (اِخ) بصري. تابعي است. او از علي و از او مختاربن نافع روايت کند.

کلمات مشابه