جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابومطاع در لغت نامه دهخدا

ابومطاع

[اَ مُ] (اِخ) او راست: ديوان شعر.

کلمات مشابه