جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابومضر در لغت نامه دهخدا

ابومضر

[اَ مُ ضَ] (اِخ) محمودبن جرير ضبي اصفهاني. فريدالعصر. رجوع به محمود... شود.

کلمات مشابه