جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابومضر در لغت نامه دهخدا

ابومضر

[اَ مُ ضَ] (اِخ) فريدالعصر. رجوع به محمودبن جرير ضبّي اصفهاني شود.

کلمات مشابه