جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابومضر در لغت نامه دهخدا

ابومضر

[اَ مُ ضَ] (اِخ) غسان بن مضر. محدث است.

کلمات مشابه