جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابومضر در لغت نامه دهخدا

ابومضر

[اَ مُ ضَ] (اِخ) حمّاد. محدث است و از عبدالکريم بن ابي اميّه روايت کند.

کلمات مشابه