جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابومضر در لغت نامه دهخدا

ابومضر

[اَ مُ ضَ] (اِخ) محدث است. او از ابن سيرين و حسن و از او سليمان جرمي روايت کند.

کلمات مشابه