جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابومصعب در لغت نامه دهخدا

ابومصعب

[اَ مُ عَ] (اِخ) مشرح بن هاعان معافري. او از عقبه بن عامر سماع دارد.

کلمات مشابه