جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابومصعب در لغت نامه دهخدا

ابومصعب

[اَ مُ عَ] (اِخ) عطاءبن ابي مروان اسلمي. محدث است. و از او سفيان و حجاج ارطاه و ثوري و شعبه و شريک روايت کنند.

کلمات مشابه