جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابومصعب در لغت نامه دهخدا

ابومصعب

[اَ مُ عَ] (اِخ) انصاري مرسل. عبدالحميد بن جعفر از او روايت کرده است.

کلمات مشابه