جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابومصعب در لغت نامه دهخدا

ابومصعب

[اَ مُ عَ] (اِخ) تابعي است. او درک صحبت جابر کرده و اشعث بن سليم از او روايت کرده است.

کلمات مشابه