جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابومسهر در لغت نامه دهخدا

ابومسهر

[اَ مُ هِ] (اِخ) الاعرابي. يکي از فصحاي عرب. و از او ابوعطيّه حردبن قطن الثکني روايت کند. (ابن النديم).

کلمات مشابه