جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابومسهر در لغت نامه دهخدا

ابومسهر

[اَ مُ هِ] (اِخ) احمدبن مروان مؤدِب. رجوع به احمد... شود.

کلمات مشابه