جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابومسور در لغت نامه دهخدا

ابومسور

[اَ مِ وَ] (اِخ) محزمه بن نوفل بن عبدمناف بن زهره. صحابي است.

کلمات مشابه