جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابومسور در لغت نامه دهخدا

ابومسور

[اَ مِ وَ] (اِخ) عبدالرّحمن بن مسوربن محزمه. محدث است.

کلمات مشابه