جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابومسلم در لغت نامه دهخدا

ابومسلم

[اَ مُ لِ] (اِخ) گچي. او در فقه متمايل بمذهب محمد بن جرير طبري است و او راست: کتاب ناسخ القرآن و منسوخه. (ابن النديم). و رجوع به گچي... شود.

کلمات مشابه