جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابومسلم در لغت نامه دهخدا

ابومسلم

[اَ مُ لِ] (اِخ) مولي بني ضمره. تابعي است. او از ابي هريره و از وي محمد بن ابي يحيي روايت کند.

کلمات مشابه