جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابومسلم در لغت نامه دهخدا

ابومسلم

[اَ مُ لِ] (اِخ) محمد بن بحر اصفهاني. رجوع به محمد... شود.

کلمات مشابه