جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابومسلم در لغت نامه دهخدا

ابومسلم

[اَ مُ لِ] (اِخ) عمر بن احمدبن خلدون. رجوع به ابن خلدون ابومسلم... شود.

کلمات مشابه