جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابومسلم در لغت نامه دهخدا

ابومسلم

[اَ مُ لِ] (اِخ) علي سرخ خافي. رجوع به علي... شود.

کلمات مشابه