جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابومسلم در لغت نامه دهخدا

ابومسلم

[اَ مُ لِ] (اِخ) عبيداللهبن هاشم الجعفي. محدث است.

کلمات مشابه