جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابومسلم در لغت نامه دهخدا

ابومسلم

[اَ مُ لِ] (اِخ) عبدالله بن سعيد. محدث است و از اعمش روايت کند.

کلمات مشابه