جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابومسلم در لغت نامه دهخدا

ابومسلم

[اَ مُ لِ] (اِخ) عبدالرحمن بن مسلم. رجوع به ابومسلم مروزي شود.

کلمات مشابه