جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابومسلم در لغت نامه دهخدا

ابومسلم

[اَ مُ ل] (اِخ) العاصي. يکي از فصحاي عرب و ابوعمرو الشيباني در نوادر خويش از او روايت کند. (ابن النديم).

کلمات مشابه