جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابومسلم در لغت نامه دهخدا

ابومسلم

[اَ مُ لِ] (اِخ) شامي. يکي از بلغاي زبان عرب. (ابن النديم).

کلمات مشابه