جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابومسلم در لغت نامه دهخدا

ابومسلم

[اَ مُ لِ] (اِخ) الخليلي الشامي. از روات است و برخي جلولي گفته اند.

کلمات مشابه