جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابومسلم در لغت نامه دهخدا

ابومسلم

[اَ مُ لِ] (اِخ) الحذمي. تابعي است. او از ابي ذر و جارود و از او مطرف و ابوالعاليه روايت کنند.

کلمات مشابه