جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابومسلم در لغت نامه دهخدا

ابومسلم

[اَ مُ لِ] (اِخ) جليلي. استاد کعب الاحبار. تابعي است. کنيت وي در اوّل اباالسمؤل بود و ابوبکر بدو کنيت ابومسلم داد.

کلمات مشابه