جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابومسلم در لغت نامه دهخدا

ابومسلم

[اَ مُ لِ] (اِخ) ثعلبي. او از ابي امامه و از او ابان بن عبدالله بن ابي حازم روايت کند.

کلمات مشابه