جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابومسلم در لغت نامه دهخدا

ابومسلم

[اَ مُ لِ] (اِخ) بجلي. او از زيدبن ارقم و از او داود عطار روايت کند.

کلمات مشابه