جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابومسلم در لغت نامه دهخدا

ابومسلم

[اَ مُ لِ] (اِخ) الاغر. تابعي است و از ابي هريره روايت کند.

کلمات مشابه