جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابومسلم در لغت نامه دهخدا

ابومسلم

[اَ مُ لِ] (اِخ) ابراهيم بن عبدالله بن مسلم. رجوع به ابراهيم... شود.

کلمات مشابه