جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابومسعود در لغت نامه دهخدا

ابومسعود

[اَ مَ] (اِخ) مجدر. عقبه بن خالد السکوني. رجوع به ابومسعود عقبه بن خالد... شود.

کلمات مشابه