جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابومسعود در لغت نامه دهخدا

ابومسعود

[اَ مَ] (اِخ) عقبه بن عمروبن ثعلبهء انصاري صحابي. رجوع به ابومسعود انصاري عقبه... شود.

کلمات مشابه