جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابومسعود در لغت نامه دهخدا

ابومسعود

[اَ مَ] (اِخ) عبدالاعلي بن ابي المساور. از روات است.

کلمات مشابه