جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابومسعود در لغت نامه دهخدا

ابومسعود

[اَ مَ] (اِخ) سعيدبن اياس جريري بصري. محدث است.

کلمات مشابه