جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابومسعود در لغت نامه دهخدا

ابومسعود

[اَ مَ] (اِخ) بدري. عقبه بن عمرو. صحابي است.

کلمات مشابه