جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابومسعود در لغت نامه دهخدا

ابومسعود

[اَ مَ] (اِخ) انصاري. عقبه بن عمروبن ثعلبه. صحابي است. وفات او را به سال 41 و برخي 42 و گروهي 60 ه . ق. گفته اند.

کلمات مشابه