جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابومسعود در لغت نامه دهخدا

ابومسعود

[اَ مَ] (اِخ) احمدبن فرات الرازي. يکي از کبار محدّثين و بروايت شيخ جوزي او هزارهزار حديث و پانصدهزار حديث بخط خويش نوشته بود. وفات او به سال 259 ه . ق. بود. رجوع به حبيب السير ج 1 ص 296 شود.

کلمات مشابه