جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابومسعود در لغت نامه دهخدا

ابومسعود

[اَ مَ] (اِخ) احمدبن فرات بن خالد ضبي. او راست: جزئي در حديث.

کلمات مشابه