جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابومسعود در لغت نامه دهخدا

ابومسعود

[اَ مَ] (اِخ) ابراهيم بن محمد بن عبيد دمشقي.

کلمات مشابه