جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابومسعود در لغت نامه دهخدا

ابومسعود

[اَ مَ] (اِخ) ابان الضميري. محدث است و معتمربن سليمان از او روايت کند.

کلمات مشابه