جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابومسعده در لغت نامه دهخدا

ابومسعده

[اَ مَ عَ دَ] (اِخ) شامي. از روات است.

کلمات مشابه