جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابومزنه در لغت نامه دهخدا

ابومزنه

[اَ مُ نَ] (ع اِ مرکب) ابر. || هلال.

کلمات مشابه