جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابومزاحم در لغت نامه دهخدا

ابومزاحم

[اَ مُ حِ] (اِخ) مردي از حکّام ترک که بار اوّل با عرب جنگ کرده است.

کلمات مشابه