جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابومزاحم در لغت نامه دهخدا

ابومزاحم

[اَ مُ حِ] (ع اِ مرکب) گاو نر. گاو. (مهذب الاسماء). || پيل. || گاو شکسته هردوشاخ. || گنجشک. بنجشگ.

کلمات مشابه