جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابومرینا در لغت نامه دهخدا

ابومرینا

[اَ مَ] (اِ) نوعي ماهي است، و شايد آنکه امروز ترکان عثماني مورينه نامند.

کلمات مشابه