جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابومریم در لغت نامه دهخدا

ابومریم

[اَ مَ يَ] (اِخ) والد يزيد. و نام ابومريم مالک بن ربيعه السلولي. صحابي است.

کلمات مشابه